Εθνικός Φιλιππιάδας

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «Α.Π.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ «Α.Π.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ»

Έχοντας υπόψη

  1. Τις διατάξεις του καταστατικού μας
  2. Την από 26/18-5-2010 απόφαση του Δ.Σ.

ΚΑΛΟΥΜΕ

Σε τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη του σωματείου μας, την Δευτέρα 7-6-2010 και ώρα 19.30, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Φιλιππιάδας, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
  2. Απολογισμός απερχόμενου Δ.Σ.
  3. Απολογισμός Τ.Α.Π. Εθνικός Φιλιππιάδας
  4. Εκλογή Προέδρου Διοικητικής και Διαχειριστικής Επιτροπής Τ.Α.Π. Εθνικός Φιλιππιάδας και μελών αυτής

Σε περίπτωση μη απαρτίας, θα επαναληφθεί την Τετάρτη 9-6-2010 και ώρα 19.30 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                   ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ