Εθνικός Φιλιππιάδας

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Λιόντος Αθανάσιος

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σιαμαντάς Κωνσταντίνος

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ

Καραμούτσιος Βασίλειος 

 

ΜΕΛΗ

ΤΑΜΙΑΣ: Μπαλάφας Γεώργιος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Κάκκος Κωνσταντίνος

< Πίσω